Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

6 Ağustos 2008 Çarşamba

Delhi kağıtçıları

Onlarca yıldır, Hindistan'da Delhi kentin kağıtçıları çöpleri nakite çeviriyor. Bugün, karbon kredisi elde eden bir çöp yok etme aygıtı kurulacak diye işlerinden olabilirler.

The original Delhi recyclers have turned garbage into cash for decades. Now, a carbon-credit-generating incinerator may put them out of business.

The waste pickers of Delhi