Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

16 Ekim 2008 Perşembe

Perşembe 16 Ekim 2008, 12.00-12-30 saatler arasında TRT Ankara Radyosu "Atık servettir" programına katıldık. Dernek ve Bogota ziyaretimizden bahsedildi.

We participated on October 16th 2008 to the TRT Ankara Radio "Waste is gold" program, discussing about the association and our visit to Bogota.