Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

21 Mart 2010 Pazar

Hint Atık Toplayıcıları Birliği (Alliance of Indian Wastepickers - AIW)

20 kentten gelen atık geri kazanımı işçileri buluşmasına davet : 25 Mart, Hindistan

Hindistan'da 15 milyon enformel atık işçisi var. Kağıt, plastik, cam, metal toplayıp sınıflandırıyor, geri dönüşüm için satıyor. Kapıdan atık toplama, kompostlama gibi atık yönetim hizmetleri de temin ediyor. Birçok kadın ve yoksun kesimlerden kişiler bu faaliyetlerde bulunuyor. Bu piramit altı enformel geri dönüşümcüler kentsel katı atık yönetimin sınırında, kabul görmeden, düzensiz bir şekilde ve yerel yönetimler için karşılıksız çalışıyor. Onlar geri dönüşüm endüstrisinin temelidir.

"Endüstrilere ham madde temin ediyoruz, aynı anda kenti temiz tutuyoruz, çevreyi koruyoruz ve belediye maliyetlerini düşürüyoruz. Katkımız bu. Bu durumda toplumdan ikinci sınıf muamele ve hükümetin ilgisizlik ve ihmalı neden tahammül edelim?"
Hindistan'da enformel geri dönüşüm sektörün değerli katkısından hiç bir zaman kuşku duyulmadı. Bu son 20 sene, bu görünmeyen çevrecilerin katkısı hükümet raporlarında ve politikalarında kaydedildi, büyük ölçüde işçilerin örgütlerinin çabaları sayesinde. Bugün hükümet güzel ve boş sözlerini aşarak enformel geri dönüşüm işçilerini birinci sınıf işçileri olmalarını sağlaması gerekiyor.


Taleplerimiz :

- Bütün atık ve hurda toplayıcıları yerel yönetime kayıtlı olması lazım ; onlara atık toplama, muhafaza etmek yada satmaya izin veren fotoğraflı kimlik kartı verilmesi gerekiyor.

- Sadece kayıtlı atık ve hurda toplayıcıları kapıdan atık toplama faaliyetini üstlenebilir.

- Bütün yerel yönetimler arazi kullanım planı / imar planı / nazim plan kapsamında kompostlama, biyogas ve atık sınıflandırılması için her semtte mekan temin etmesi lazım.

- Atık toplayıcıların atık toplama ve işleme mikro şirketlerine yerel yönetimler ve hükümet tarafından sermaye ve altyapı sağlanması lazım.

- Yakılmak üzere kentsel atıklar kullanan enerji üretim projelerine izin verilmemesi gerekiyor.

- Bütün kayıtlı atık toplayıcıları hükümetin sağladığı avantajlarına hakkı var.


AIW