Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

1 Haziran 2008 Pazar

Ankara geri dönüşüm işçileri hakkında bir kitap

Hakan Acar ve Yüksel Baykara Acar'ın "Başkentin Karıncaları: Atık Madde İşçileri" kitabı çıktı (Maya Akademi).
Arabalılar, kağıt toplayıcıları ya da yaygın tanımlamayla sokak toplayıcıları, yani atık madde işcileri... Türkiye'nin hemen her kentinde atık maddeleri toplayarak, sınıflandırarak ve satarak yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Yoksulluğun hüküm sürdüğü diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de atık maddelerin toplanması ve geri kazanım için hazırlanması yoksulların yaşam mücadelesini temsil ediyor. Bazen geceleri karşılaşıyoruz onlarla bazen de sabahın erken saatlerinde, çekingen gözlerle izleyerek yanlarından geçiyoruz... Bu çalışmada atık madde işcilerinin yaşam mücadelesini ve enformel atık madde sektörünün işleyişini, atık madde işcilerinin kendi anlatımlarıyla aktarmaya ve bilinmeyen dünyalarına bir pencere açmaya çalışıyoruz.

"Başkentin Karıncaları" edinmek için:
http://www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=11768

The book from the field study about Ankara's informal recyclers has just been published: "The Capital's Ants: Solid Waste Workers", by Hakan Acar and Yüksel Baykara Acar, Maya Akademi Editions (in Turkish)