Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

15 Nisan 2008 Salı

Hamit Açık Radyo'da!

15 Nisan 2008 çarşamba, saat 11:00-12:00 arası
Hamit Temel, Ankara Geri Kazanım Derneği'nin Başkanı Istanbul'da Açık Radyo Metropolitika programında çıktı. Aysim Türkmen - Korhan Gümüş, "Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar"

Hamit Temel, Ankara Recycling Association president has participated on April 15th 2008 to the Açık Radyo "Metropolitika" program in Istanbul ("Discussions on city and citizenship")