Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

19 Kasım 2009 Perşembe

Dışlanmayı Reddetmek: Dünyada Örgütlenen Atık Toplayıcıları

Bogota konferans'ın bir başka güzel sonucu: Refusing to be Cast Aside - Waste Pickers Organising Around the World (Dışlanmayı Reddetmek: Dünyada Örgütlenen Atık Toplayıcıları) raporu çıktı!
Buradan ulaşın.