Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

20 Mart 2008 Perşembe

Konferans sunuşları

http://recicladores.net/ sitesinde konferansın sunuşlarını bulabilirsiniz (İspanyolca ve İngilizce...)
Ankara deneyimi ile ilgili sunuş de mevcut (İngilizce).

Presentations from the conference (Spanish and English) and presentation about Ankara experience (English) available on this site.