Kooperatif Yolunda Ankara Geri Kazanım Derneği Haziran 2005'te kuruldu. Amacı Ankara'da çalışan atık kağıt işçilerini güçlendirmek, tanıtmak, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek; kentte kurulan yeni katı atık yönetimler sistemine dahil olmaları gerektiğine inanarak, çözümler sunmaktır.

Ankara Recycling Association, a waste pickers association, was founded in 2005 in order to strengthen Ankara's street waste pickers, to work for their recognition, the improvement of their working and living conditions; it also intends to bring solutions for their inclusion in the city's solid waste management system.

Kooperatif projesi broşürü sayfa 1 (pdf)

Kooperatif projesi broşürü sayfa 2 (pdf)


..............................................................................................................

21 Şubat 2008 Perşembe

1-4 Mart 2008: Bogota'ya gidiyoruz

SINIRSIZ GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER

"3.Latin Amerika Kongresi ve 1. Dünya Atık Toplayıcıları Konferansı"
Enformel atık yönetim sektöründe iddialar ve işçi örgütlenmesi, Bogota, Kolombiya
1 Mart: “Atık Toplayıcısı Ulusal Günü”- 1000 kişilik buluşma
2 Mart: konulu gruplar
-Latin Amerika, Asya, Afrika’da örgütlenme deneyimleri
-Sektör ile ilgili deneyimler
-Geri dönüşüm için devlet ve yerel politikalar ile ilgili deneyimler
-Kamu hizmetler, temizleme ve geri dönüşüm
-Geri dönüşüm ve atık toplayıcılarına ilişkin sosyal ve ticari sorumluluk
-Atık toplayıcıları örgütlenenlerin deneyimleri
3 Mart: kıta bazında grup çalışmaları
4 Mart: yerel deneyimlere ziyaret (Alqueria Kooperatifi, plastik dönüştürme fabrikası, Bogota Geri Dönüşümcüler Derneği)

Katılanlar: Hamit Temel, Eloïse Dhuy
İngilizce programı : http://www.recicladores.net


Participation of Ankara Recycling Association to the 3rd Latin American and 1st World Conference of Waste Pickers in Bogota, Colombia, 1-4 March 2008. Click the recicladores link for program.